BẢO HIỂM TNDS Ô TÔ

XE KHÔNG KINH DOANH 05 CHỖ
VND 480.700 12 THÁNG
 • Về tài sản bên thứ 3: 150.000.000 VND/người/vụ
 • Về người bên thứ 3: 100.000.000 VND/vụ
 • QRcode, Bảo hiểm điện tử
BEST CHOICE
6,052 votes
4.8/5

BẢO HIỂM TNDS Ô TÔ

XE KINH DOANH 05 CHỖ
VND 831.600 12 THÁNG
 • Về tài sản bên thứ 3: 150.000.000 VND/người/vụ
 • Về người bên thứ 3: 100.000.000 VND/vụ
 • QRcode, Bảo hiểm điện tử
BEST CHOICE
2,368 votes
4.5/5

BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ

CĂN CỨ THEO LOẠI XE VÀ GIÁ XE
% 1.xx 12 THÁNG
 • Lựa chọn sửa chinh hãng
 • Không khấu hao phụ tùng thay mới
 • Bảo hiểm động cơ thủy kích
BEST CHOICE
10,326 votes
4.8/5

BẢO HIỂM CĂN HỘ CHUNG CƯ

GIÁ TRỊ CĂN HỘ: 2 TỶ ĐỒNG
VND 1.000.000 12 THÁNG
 • Miễn phí vận chuyển
 • Hoàn thiện hồ sơ trong 01 giờ làm việc
 • Giấy chứng nhận điện tử, chữ ký số
BEST CHOICE
951 votes
4.6/5
DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Bảo hiểm tai nạn CÔNG NHÂN

VỀ CHÚNG TÔI