Thủ tục bồi thường bảo hiểm

1. Trường hợp trả trước – bồi thường bảo hiểm sau:

 • Bạn lựa chọn cơ sở y tế phù hợp nhất với bạn (hoạt động hợp pháp ở VN)
 • Bạn tự chi trả cho bệnh viện / TT y tế và thu thập các hóa đơn, chứng từ liên quan
 • Điền các thông tin vào giấy yêu cầu bồi thường bảo hiểm.
 • Chuyển hồ sơ tới Bảo hiểm PVI để giải quyết bồi thường.
 • Hồ sơ bồi thường bảo hiểm được giải quyết tối đa 15 ngày kể từ ngày hồ sơ hoàn chỉnh.

2. Trường hợp bạn được bảo lãnh viện phí  (kể cả điều trị Nội và Ngoại trú):

 • Đưa thẻ Bảo hiểm PVI Care và giấy tờ tùy thân cho tiếp tân của Bệnh viện, sau đó ký vào giấy yêu cầu bảo lãnh trước khi nhập viện điều trị.
 • Khi xuất viện, ký tên vào giấy yêu cầu bồi thường bảo hiểm (do bệnh viện cung cấp) & thanh toán phần không được bảo lãnh về chi phí y tế (nếu có)

3. Lưu ý quan trọng khi bồi thường bảo hiểm tại PVI

 •  Khi xuất viện lấy bản photo giấy ra viện để làm thủ tục yêu cầu trả tiền cho phần trợ cấp ngày nằm viện.
 • Các trường hợp bị từ chối bảo lãnh do chưa đủ thông tin, NĐBH thanh toán với bệnh viện trước và yêu cầu trả tiền bảo hiểm sau như mục (1) ở trên.

bồi thường bảo hiểm pvi, bồi thường bảo hiểm

>>> Xem thêm các sản phẩm : Bảo hiểm tai nạn cá nhân | Bảo hiểm bệnh ung thư | Bảo hiểm du lịch | Bảo hiểm sức khỏe PVI Care

Hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm

 • Điền các thông tin đầy đủ vào hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (theo mẫu của Bảo hiểm PVI)
 • Giấy chứng tử/Giấy chứng nhận thương tật vĩnh viễn hoặc chứng từ y tế thể hiện thương tật vĩnh viễn.
 • Biên lai/Phiếu thu/Hóa đơn (theo quy định của bộ tài chính)
 • Đơn thuốc/Toa thuốc/ Sổ khám bệnh/Giấy ra viện/Phiếu mổ/Chỉ định và kết quả xét nghiệm
 • Nếu là tai nạn:

+ Biên bản tai nạn giao thông do Công an giao thông xác nhận (trong trường hợp chi phí phát sinh >1.000.000VND thì chỉ cần bản tường trình tai nạn)

+ Giấy tờ xe & bằng lái xe (khi điều khiển xe trên 50cc)

 • Nếu là tai nạn lao động phải có biên bản tai nạn lao động do đơn vị công tác xác nhận.
 • Nếu là tai nạn sinh hoạt phải có giấy xác nhận của chính quyền địa phương
 • Lưu ý: Trường hợp được bảo hiểm điều trị răng, cần cung cấp thêm Phiếu điều trị răng có chi tiết điều trị

Lưu ý đặc biệt

 • Toa thuốc khám chữa bệnh phải có đóng dấu của cơ sở khám chữa bệnh, và phải thể hiện chi tiết số lượng và liều lượng dùng thuốc cũng như tên bác sĩ điều trị.
 • Hóa đơn thuốc phải phù hợp với chỉ định của bác sĩ điều trị về chủng loại & số lượng. Không sử dụng 01 toa thuốc nhiều lần cho các hóa đơn thuốc kèm theo
 • Theo luật pháp Việt Nam thì Bác sĩ không được quyền bán thuốc.
 • Việc tách số tiền trên 200,000 đồng thành các hoá đơn bán lẻ không được bảo hiểm chấp nhận.

Các trường hợp loại trừ

 • Các chỉ định xét nghiệm của bác sĩ mà không tìm ra bệnh hoặc không liên quan đến việc điều trị bệnh tật thì không được bảo hiểm.
 • Các đối tượng sau không thuộc đối tượng được bảo hiểm:
 • Những người bị bệnh thần kinh, tâm thần, phong.
 • Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
 • Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật.
 • Công ty bảo hiểm sẽ chi trả cho những chi phí y tế phát sinh sau thời gian chờ:
 • 30 ngày đối với bệnh tật mới phát sinh thông thường.
 • 365 ngày đối với bệnh mãn tính, bệnh có sẵn.
 • 60 ngày đối với nạo, phá thai do chỉ định của Bác sĩ và biến chứng của thai sản.
 • 270 ngày đối với trường hợp sinh đẻ.

Mẫu giấy yêu cầu bồi thường bảo hiểm

GIẤY YÊU CẦU TRẢ TIỀN BẢO HIỂM

(Vui lòng điền đầy đủ thông tin theo các mục dưới đây
và gửi lại cho Bảo hiểm PVI ngay khi kết thúc việc điều trị)

 

 1. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI YÊU CẦU TRẢ TIỀN BẢO HIỂM

Người yêu cầu trả tiền bảo hiểm:……………………………………………………………………………………….

Mối quan hệ với Người được bảo hiểm:………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ……………………………………………… E-mail: ……………………………………………………

 1. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM (NĐBH)

Họ tên NĐBH:…………………………………………………………………………. Giới tính: o Nam     o Nữ

Số CMND/Hộ chiếu:…………………………………………………. Ngày sinh:……………………………………

Đơn vị tham gia bảo hiểm:……………………………………………………………………………………………….

Số GCNBH/Số thẻ BH:……………………………………………………………………………………………………

 1. THÔNG TIN VỀ TAI NẠN / BỆNH VÀ KHÁM CHỮA

Ngày tai nạn: ………………………………………… Nơi xảy ra tai nạn: ……………………………………

Ngày khám bệnh: …………………. ………………… Ngày nhập viện:…………………………………………………………………………………………………………………………………. ..

Nơi điều trị: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nguyên nhân / Chẩn đoán về tai nạn/bệnh:…………………………………………………………………………………………………………………………………. ..

…………………………………………………………………………………………………………………………………. ..

Hậu quả:…………………………………………………………………………………………………………………………………. ..

Hình thức điều trị: o Ngoại trú     o Nội trú – từ ngày……………………………. đến ngày……………………………………………………………………………………………………. ..

 1. THÔNG TIN THANH TOÁN

Nội dung yêu cầu chi trả bảo hiểm Hình thức thanh toán

Thông tin người thụ hưởng

1. Tổng số tiền yêu cầu chi trả: ………………………… o Tiền mặt

o Chuyển khoản

Người thụ hưởng: ………………………………..

………………………………………………………..

Số tài khoản: ………………………………………

Ngân hàng: ………………………………………..

………………………………………………………..

Địa chỉ ngân hàng: ………………………………

………………………………………………………..

2. Chi trả bảo hiểm cho trường hợp: o Tử vong

o Thương tật

o Chi phí y tế

o Vận chuyển cấp cứu

o Trợ cấp

 1. CAM KẾT VÀ ỦY QUYỀN

Tôi cam đoan những thông tin kê khai trên đây là chính xác và đầy đủ. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có bất cứ sự sai lệch nào về thông tin đã cung cấp và bất cứ tranh chấp nào về quyền thụ hưởng số tiền được chi trả bảo hiểm.

Tôi cũng đồng ý rằng, bằng Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm này, tôi cho phép đại diện của Bảo hiểm PVI được quyền tiếp xúc với các bên thứ ba để thu thập thông tin cần thiết cho việc xét bồi thường này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tiếp xúc với (các) bác sĩ đã và đang điều trị cho tôi.

 

XÁC NHẬN

(Chữ ký và dấu của đơn vị tham gia bảo hiểm/cơ quan chủ quản hoặc chính quyền, công an nơi xảy ra tai nạn)

…………, ngày ……/……/……
NGƯỜI YÊU CẦU

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Kết nối với chúng tôi để nhận được sự tư vấn chi tiết nhất : https://www.facebook.com/pvibaohiem.vn

 

4/5 - (247 Đánh giá)

SẢN PHẨM BẢO HIỂM

HƯỚNG DẪN BỒI THƯỜNG