You are currently viewing Bảo Hiểm Cháy Nổ Bắt Buộc: Sự Bảo Vệ Đặc Biệt Cho Chung Cư, Quán Karaoke và Công Trình Nhà Ở
bảo hiểm cháy nổ PVI

Bảo Hiểm Cháy Nổ Bắt Buộc: Sự Bảo Vệ Đặc Biệt Cho Chung Cư, Quán Karaoke và Công Trình Nhà Ở

Bảo Hiểm Cháy Nổ Bắt Buộc: Sự Bảo Vệ Đặc Biệt Cho Chung Cư, Quán Karaoke và Công Trình Nhà Ở

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà chung cư
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nghị định 97

Bảo Hiểm Cháy Nổ: Đảm Bảo An Toàn Cho Cộng Đồng

Nội dung bài viết:

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là một khía cạnh quan trọng của việc đảm bảo an toàn cho cộng đồng và bảo vệ tài sản khỏi các rủi ro liên quan đến hỏa hoạn và các sự cố cháy nổ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, quy định và mức phí, cũng như tầm quan trọng của nó đối với các công trình như chung cư và quán karaoke.

 

I. Bảo Hiểm Cháy Nổ Bắt Buộc Là Gì?

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là một yêu cầu pháp lý đặc biệt mà các chủ sở hữu hoặc quản lý các loại công trình cụ thể, như chung cư, quán karaoke, và một số công trình nhà ở, phải tuân theo theo quy định của pháp luật tại Việt Nam. Điều quan trọng là hiểu rõ ý nghĩa và mục tiêu của bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp nhất

1. Bảo Vệ An Toàn Cộng Đồng

Mục tiêu chính của bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là đảm bảo an toàn cho cộng đồng xung quanh các công trình chịu yêu cầu mua bảo hiểm này. Trong trường hợp xảy ra sự cố cháy nổ hoặc hỏa hoạn, việc có bảo hiểm cháy nổ sẽ giúp đảm bảo tính an toàn cho những người sống trong khu vực đó.

2. Bảo Vệ Tài Sản

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cũng nhằm bảo vệ tài sản của chủ sở hữu hoặc quản lý các công trình. Trong trường hợp sự cố xảy ra, bảo hiểm sẽ giúp đền bù một phần hoặc toàn bộ thiệt hại gây ra bởi cháy nổ hoặc hỏa hoạn. Điều này giúp bảo đảm tính bền vững của công trình và giảm thiểu tác động tài chính đối với chủ sở hữu.

3. Tuân Thủ Pháp Luật

Việc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là một phần của sự tuân thủ pháp luật. Các chủ sở hữu hoặc quản lý công trình phải tuân thủ các quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý và pháp luật về việc mua bảo hiểm này. Nếu không tuân thủ, họ có thể đối mặt với hình phạt và vi phạm pháp luật.

4. Tạo Điều Kiện Thuận Lợi Cho Giải Quyết Sự Cố

Bảo hiểm cháy nổ cũng giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết sự cố. Trong trường hợp xảy ra cháy nổ hoặc hỏa hoạn, việc có bảo hiểm giúp đảm bảo rằng các công trình sẽ được bồi thường một cách hợp lý. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc xử lý các vụ việc liên quan đến bảo hiểm cháy nổ.

5. Đảm Bảo Tính An Toàn Của Công Trình

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cũng đảm bảo tính an toàn của công trình chịu yêu cầu mua bảo hiểm. Điều này bao gồm việc đảm bảo rằng công trình được xây dựng và bảo quản theo các tiêu chuẩn an toàn, đặc biệt là về hệ thống phòng cháy và chữa cháy.

Tóm lại, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là một yêu cầu pháp lý quan trọng nhằm bảo vệ an toàn cộng đồng và tài sản. Nó cũng đảm bảo tính minh bạch, công bằng, và tính pháp lý cho các công trình như chung cư, quán karaoke và các công trình nhà ở.

II. Bảo Hiểm Cháy Nổ Bắt Buộc Cho Chung Cư và Quán Karaoke

bảo hiểm cháy nổ
bảo hiểm cháy nổ PVI

1. Mua Bảo Hiểm Cháy Nổ Bắt Buộc

Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là một phần quan trọng của quy định pháp luật tại Việt Nam đối với các loại công trình như chung cư, quán karaoke, và một số công trình nhà ở. Dưới đây là sự diễn giải chi tiết về quá trình mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:

a. Điều Kiện Bắt Buộc Mua Bảo Hiểm

Loại Công Trình:

Các loại công trình được quy định bắt buộc mua bảo hiểm cháy nổ thường bao gồm chung cư, quán karaoke, và các công trình nhà ở có số lượng cư dân hoặc khách hàng đủ lớn. Việc áp dụng đối với từng loại công trình có thể thay đổi tùy theo quy định cụ thể của pháp luật và cơ quan quản lý.

Pháp Luật Quy Định:

Việc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là một quy định được xác định bởi pháp luật và cơ quan quản lý. Các công trình phải tuân thủ và thực hiện việc mua bảo hiểm theo quy định của cơ quan quản lý địa phương và quốc gia.

Quy Định Cụ Thể:

Quy định về việc mua bảo hiểm cháy nổ thường gồm các thông tin cụ thể như loại bảo hiểm cần mua, mức bảo hiểm tối thiểu, và thời hạn cụ thể. Điều này giúp đảm bảo tính rõ ràng và hiệu quả trong việc thực hiện quy định.

b. Lựa Chọn Hãng Bảo Hiểm và Chế Độ Bảo Hiểm

Lựa Chọn Hãng Bảo Hiểm:

Người mua bảo hiểm có thể lựa chọn hãng bảo hiểm mà họ tin tưởng và cảm thấy phù hợp. Việc này thường dựa trên các yếu tố như uy tín của hãng, mức phí bảo hiểm, và điều khoản bảo hiểm.

Chế Độ Bảo Hiểm:

Mua bảo hiểm cháy nổ có thể bao gồm nhiều chế độ khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu của người mua. Các chế độ này có thể bao gồm bảo hiểm cháy nổ cơ bản, bảo hiểm cháy nổ mở rộng, hoặc các chế độ đặc biệt khác nhau. Người mua có thể tùy chỉnh chế độ bảo hiểm để đáp ứng nhu cầu cụ thể của công trình.

c. Thanh Toán Phí Bảo Hiểm

Phí Bảo Hiểm:

Người mua bảo hiểm sẽ phải thanh toán phí bảo hiểm dựa trên các yếu tố như diện tích xây dựng, loại công trình, vị trí, và các yếu tố rủi ro khác. Phí này thường được tính hàng năm và phải được thanh toán đúng hạn.

Thanh Toán Phí:

Người mua bảo hiểm có thể thanh toán phí bảo hiểm một lần duy nhất hoặc theo đợt, tùy theo chính sách của hãng bảo hiểm. Việc thanh toán đúng hạn là rất quan trọng để đảm bảo tính hiệu lực của bảo hiểm.

d. Giới Hạn Bảo Hiểm và Đền Bù

Giới Hạn Bảo Hiểm:

Mức bảo hiểm được mua phải đủ lớn để đảm bảo bồi thường đủ để khắc phục thiệt hại trong trường hợp xảy ra cháy nổ hoặc hỏa hoạn. Nếu mức bảo hiểm không đủ, người mua có thể phải tự chi trả phần thiệt hại còn lại.

Đền Bù:

Trong trường hợp xảy ra sự cố cháy nổ hoặc hỏa hoạn, hãng bảo hiểm sẽ tiến hành đền bù cho người mua bảo hiểm dựa trên các điều khoản và điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Việc này giúp người mua phục hồi lại tài sản và khắc phục hậu quả của sự cố.

Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là một phần quan trọng của việc đảm bảo an toàn và tuân thủ pháp luật cho các công trình như chung cư, quán karaoke, và các công trình nhà ở. Điều này đảm bảo rằng cộng đồng và tài sản sẽ được bảo vệ một cách tốt nhất trong trường hợp xảy ra sự cố.

Bảo hiểm cháy nổ quán ăn
Hiện trường xử lý bảo hiểm cháy nổ nhà dân

2. Phí Bảo Hiểm Cháy Nổ Bắt Buộc

2.1 Tài sản dưới 1.000 tỷ đồng

Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng, mức phí bảo hiểm được xác định bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân (x) tỷ lệ phí bảo hiểm. Căn cứ vào mức độ rủi ro của từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận tỷ lệ phí bảo hiểm không thấp hơn tỷ lệ phí bảo hiểm sau:

STT Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ Mức khấu trừ (loại) Tỷ lệ phí bảo hiểm/ năm (%)
1 Trụ sở cơ quan nhà nước các cấp cao từ 10 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích của các khối nhà làm việc từ 25.000 m3 trở lên M 0,05
2 Nhà chung cư, nhà tập thể, nhà ở ký túc xá cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 10.000 m3 trở lên; nhà hỗn hợp cao từ 5 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên
2.1 Nhà chung cư, nhà tập thể, nhà ở ký túc xá, nhà hỗn hợp có hệ thống chữa cháy tự động (sprinkler) M 0,05
2.2 Nhà chung cư, nhà tập thể, nhà ở ký túc xá, nhà hỗn hợp không có hệ thống chữa cháy tự động (sprinkler) M 0,1
3 Nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non có từ 350 cháu trở lên hoặc có tổng khối tích các khối nhà học tập, phục vụ học lập từ 5.000 m3 trở lên; trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có tổng khối tích các khối nhà học tập, phục vụ học tập từ 5.000 m3 trở lên; trường cao đẳng, đại học, học viện, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường dạy nghề, cơ sở giáo dục thường xuyên cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích các khối nhà học tập, phục vụ học tập từ 10.000 m3 trở lên; cơ sở giáo dục khác được thành lập theo Luật Giáo dục có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên M 0,05
4 Bệnh viện có từ 250 giường bệnh trở lên; phòng khám đa khoa, khám chuyên khoa, nhà điều dưỡng, phục hồi chức năng, chỉnh hình, nhà dưỡng lão, cơ sở phòng chống dịch bệnh, trung tâm y tế, cơ sở y tế khác được thành lập theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh cao từ 5 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên M 0,05
5 Nhà hát, rạp chiếu phim, rạp xiếc có từ 600 chỗ ngồi trở lên; trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện cao từ 5 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích của các nhà tổ chức hội nghị, sự kiện từ 10.000 m3 trở lên; nhà văn hóa, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, câu lạc bộ, thẩm mỹ viện, kinh doanh dịch vụ xoa bóp, công viên giải trí, vườn thú, thủy cung có khối tích từ 5.000 m3 trở lên
5.1 Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar N 0,4
5.2 Nhà hát, rạp chiếu phim, rạp xiếc; trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện; nhà văn hóa, câu lạc bộ, thẩm mỹ viện, kinh doanh dịch vụ xoa bóp M 0,1
5.3 Công viên giải trí, vườn thú, thủy cung M 0,05
6 Chợ hạng 1, chợ hạng 2; trung tâm thương mại, điện máy, siêu thị, cửa hàng bách hoá, cửa hàng tiện ích, nhà hàng, cửa hàng ăn uống có tổng diện tích kinh doanh từ 500 m2 trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên
6.1 Trung tâm thương mại M 0,06
6.2 Siêu thị, cửa hàng bách hóa, điện máy, cửa hàng tiện ích M 0,08
6.3 Nhà hàng, cửa hàng ăn uống M 0,15
6.4 Chợ N 0,5
7 Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở lưu trú khác được thành lập theo Luật Du lịch cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích của các khối nhà phục vụ lưu trú từ 10.000 m3 trở lên
7.1 Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở lưu trú khác được thành lập theo Luật Du lịch có hệ thống chữa cháy tự động (sprinkler) M 0,05
7.2 Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở lưu trú khác được thành lập theo Luật Du lịch không có hệ thống chữa cháy tự động (sprinkler) M 0,1
8 Nhà làm việc của doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích của các khối nhà làm việc từ 10.000 m3 trở lên M 0,05
9 Bảo tàng, thư viện, triển lãm, nhà trưng bày, nhà lưu trữ, nhà sách, nhà hội chợ có khối tích từ 10.000 m3 trở lên
9.1 Bảo tàng, thư viện, nhà trưng bày, nhà lưu trữ M 0,075
9.2 Triển lãm, nhà sách, nhà hội chợ M 0,12
10 Bưu điện, cơ sở truyền thanh, truyền hình, viễn thông cao từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích của khối nhà chính từ 10.000 m3 trở lên; nhà lắp đặt thiết bị thông tin, trung tâm lưu trữ, quản lý dữ liệu có khối tích từ 5.000 m3 trở lên M 0,075
11 Sân vận động có sức chứa từ 40.000 chỗ ngồi trở lên; nhà thi đấu thể thao; cung thể thao trong nhà có sức chứa từ 500 chỗ ngồi trở lên; trung tâm thể dục thể thao, trường đua, trường bắn có tổng khối tích của các nhà thể thao từ 10.000 m3 trở lên hoặc có sức chứa từ 5.000 chỗ trở lên; cơ sở thể thao khác được thành lập theo Luật Thể dục, thể thao có khối tích từ 5.000 m3 trở lên M 0,06
12 Cảng hàng không; đài kiểm soát không lưu; bến cảng biển; cảng cạn; cảng thủy nội địa loại I, loại II; bến xe khách loại 1, loại 2; trạm dừng nghỉ loại 1; nhà ga đường sắt, nhà chờ cáp treo vận chuyển người có khối tích từ 5.000 m3 trở lên; công trình tàu điện ngầm; cơ sở đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới; cửa hàng kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, mô tô, xe gắn máy có diện tích kinh doanh từ 500 m2 trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên
12.1 Bến cảng biển; cảng cạn; cảng thủy nội địa; bến xe khách; trạm dừng nghỉ; nhà chờ cáp treo vận chuyển người; cơ sở đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới M 0,1
12.2 Nhà ga đường sắt; công trình tàu điện ngầm N 0,12
12.3 Cảng hàng không; đài kiểm soát không lưu M 0,08
12.4 Cửa hàng kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, mô tô, xe gắn máy N 0,15
13 Gara để xe có sức chứa từ 10 xe ô tô trở lên N 0,12
14 Cơ sở sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; kho vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; cảng xuất, nhập vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; kho vũ khí, công cụ hỗ trợ N 0,5
15 Cơ sở khai thác, chế biến, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, bảo quản dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt trên đất liền; kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, kho khí đốt; cảng xuất, nhập dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt; cửa hàng kinh doanh xăng dầu; cửa hàng kinh doanh chất lỏng dễ cháy, cửa hàng kinh doanh khí đốt có tổng lượng khí tồn chứa từ 200 kg trở lên
15.1 Cơ sở khai thác, chế biến, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, bảo quản dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt trên đất liền N 0,35
15.2 Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, kho khí đốt; cảng xuất, nhập dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt; cửa hàng kinh doanh xăng dầu; cửa hàng kinh doanh chất lỏng dễ cháy, cửa hàng kinh doanh khí đốt N 0,3
16 Cơ sở công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy, nổ A, B có tổng khối tích của các khối nhà có dây chuyền công nghệ sản xuất chính từ 5.000 m3 trở lên; hạng nguy hiểm cháy, nổ C có tổng khối tích của các khối nhà có dây chuyền công nghệ sản xuất chính từ 10.000 m3 trở lên; hạng nguy hiểm cháy, nổ D, E có tổng khối tích của các khối nhà có dây chuyền công nghệ sản xuất chính từ 15.000 m3 trở lên
16.1 a) Cơ sở sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C (trừ cơ sở sản xuất dệt may, gỗ, giày, giấy) N 0,2
Trong đó:
Nhà máy lưu hóa cao su N 0,2
Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ N 0,2
Xưởng khắc, chạm (làm chổi, bàn chải, chổi sơn, trừ phần xử lý gỗ) N 0.2
Luyện quặng (trừ quặng sắt) N 0,2
Nhà máy luyện than cốc, sản xuất than đá bánh, than non bánh N 0,2
Khai thác mỏ quặng kim loại các loại N 0,2
Cơ sở chế biến phế liệu vải sợi (như phân loại, giặt, chải, buôn bán) N 0,2
Nhà máy sản xuất các mặt hàng làm từ da thuộc N 0,2
Xưởng sản xuất dây chun N 0,2
Nhà máy sản xuất da thuộc N 0,2
Cơ sở chế biến bàn chải N 0,2
Sản xuất sơn N 0,2
Nhà máy hóa chất vô cơ và hữu cơ chế biến nguyên liệu và bán thành phẩm sản phẩm như phân bón dạng hạt, viên nhỏ, hột hoặc axít, muối, dung môi, cao su tổng hợp N 0,2
Cơ sở sản xuất áo đi mưa, nhựa tấm, khăn trải bàn N 0.2
Sản xuất xi nến, sáp đánh bóng N 0,2
Sản xuất nhựa đúc, nhựa thanh N 0.2
Cơ sở sản xuất nút chai N 0.2
Sản xuất xà phòng, hóa mỹ phẩm N 0,2
Sản xuất sản phẩm nhựa lắp ráp N 0,2
Nhà máy sản xuất chất dẻo, cao su đặc N 0,2
Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ cao su N 0,2
Xưởng sản xuất hoa giả N 0,2
Nhà máy in, xưởng in (không tính sản xuất giấy, chế biến giấy) N 0,2
Nhà máy sản xuất mực in N 0,2
Xưởng đóng sách N 0,2
Nhà máy sản xuất thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá N 0,2
Nhà máy làm phân trộn N 0,2
Nhà máy đốt rác N 0,2
Xưởng sơn N 0,2
Sản xuất vật liệu xây dựng có gỗ, giấy, chất dễ cháy (trừ sản xuất nội thất bằng gỗ) N 0,2
Nhà máy sản xuất cồn và các chất lỏng dễ cháy khác (trừ dầu mỏ, khí đốt) N 0,2
Nhà máy sản xuất pin N 0,2
Cơ sở vẽ tranh, phông ảnh, làm pano quảng cáo N 0,2
Trung tâm tổ chức đám ma/hỏa táng N 0,2
Cơ sở sản xuất giấy ráp N 0,2
Nhà máy đóng tàu, sửa chữa tàu N 0,2
Nhà máy sửa chữa, bảo dưỡng máy bay N 0,2
16.1 b) Cơ sở sản xuất dệt may N 0,25
Trong đó:
Xưởng sản xuất dây thừng, chão trừ chỉ khâu (nếu dây có phủ nhựa, nhựa đường) N 0,25
Xưởng sản xuất dây thừng, chão trừ chỉ khâu (nếu dây không có phủ nhựa, nhựa đường) N 0,25
Xưởng dệt kim N 0,25
Nhà máy sản xuất chế biến lông thú, may da thú N 0,25
Nhuộm vải, in trên vải N 0,25
Nhà máy dệt các loại sợi khác (cotton, vitco, lanh, gai, đay) N 0,25
Xưởng xe, kéo sợi N 0,25
Nhà máy sản xuất thảm, tấm trải sàn N 0,25
Nhà máy chỉ khâu N 0,25
Xưởng giặt, là, tẩy, hấp, nhuộm N 0,25
May đồ lót, đăng ten các loại N 0,25
May quần áo các loại N 0,25
Sản xuất các sản phẩm dệt chưa phân loại khác N 0,25
Sản xuất lụa, tơ tằm N 0,25
Nhà máy dệt tơ, len, sợi tổng hợp N 0,25
Sản xuất lông vũ N 0,25
16.1 c) Cơ sở sản xuất gỗ N 0,5
Trong đó:
Nhà máy sản xuất than củi N 0,5
Nhà máy/xưởng sản xuất bút chì gỗ N 0,5
Xưởng làm rổ, sọt, sản phẩm làm từ mây, tre, nứa N 0,5
Nhà máy sản xuất điểm, hương, vàng mã N 0,5
Nhà máy/xưởng sản xuất, chế biến đồ gỗ các loại N 0,5
16.1 d) Cơ sở sản xuất giày N 0,35
16.1 đ) Xưởng sản xuất giấy, chế biến giấy, bao bì carton, bao bì công nghiệp N 0,35
16.2 Cơ sở sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy nổ D, E M 0,15
Trong đó:
Nhà máy sản xuất sắt, thép M 0,15
Nhà máy chế biến, gia công quặng khác M 0,15
chế biến (sỏi, đá dăm, than xỉ trộn nhựa) với asphant hoặc bitumen M 0,15
Sản xuất khoáng sản (cưa, mài, đánh bóng) M 0,15
Sản xuất và chế biến thủy tinh rỗng, chai lọ, dụng cụ quang học, kính cửa, kính tấm M 0,15
Xưởng phim, phòng in tráng phim M 0,15
Sản xuất vật liệu phim ảnh M 0,15
Nhà máy/xưởng đánh bóng, xay xát gạo, bột mỳ, nông sản thực phẩm các loại M 0,15
Nhà máy sản xuất chế biến thức ăn gia súc và thức ăn khác M 0,15
Nhà máy sản xuất mì ăn liền, cháo ăn liền M 0,15
Nhà máy đường M 0,15
Nhà máy sản xuất bánh kẹo M 0,15
Nhà máy sản xuất dầu ăn M 0,15
Nhà máy sản xuất nước mắm, dấm M 0,15
Nhà máy sản xuất thực phẩm đồ hộp, chế biến thủy sản, thịt, sữa M 0,15
Xưởng mạch nha M 0,15
Nhà máy bia, rượu, nước trái cây, nước khoáng và nước uống các loại, xưởng ủ bia M 0,15
Xưởng hàn, cắt M 0,15
Sản xuất đồ gốm thông thường và cao cấp như gạch lát, đồ sứ, đồ đất nung, đồ gốm… M 0,15
Lò đúc M 0,15
Nhà máy xi măng M 0,15
Cơ sở sản xuất thiết bị điện M 0,15
Nhà máy sản xuất cấu trúc kim loại và cấu kiện lắp sẵn M 0,15
Nhà máy sản xuất vỏ đồ hộp kim loại M 0,15
Nhà máy sản xuất ốc vít và gia công các kim loại khác M 0,15
Nhà máy xử lý nước M 0,15
Nhà máy xử lý chất thải rắn (không sử dụng công nghệ đốt) M 0,15
Nhà máy sản xuất máy lọc nước M 0,15
Nhà máy sản xuất đồng hồ M 0,15
Nhà máy sản xuất pin mặt trời M 0,15
Nhà máy sản xuất thiết bị cơ khí M 0,15
Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô, xe đạp, xe máy và phụ tùng các loại M 0,15
Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy, xe điện… các loại M 0,15
Sản xuất và chế biến vàng, bạc, đồ trang sức M 0,15
Nhà máy sản xuất lắp ráp linh kiện điện tử (máy in, máy ảnh, máy tính, đồ gia dụng…), thiết bị viễn thông, chất bán dẫn M 0,15
Nhà máy sản xuất cáp quang, cáp đồng M 0,15
Nhà máy sản xuất phụ tùng máy bay M 0,15
Nhà máy sản xuất vòng bi, doăng M 0,15
Nhà máy sản xuất khóa kéo bằng kim loại M 0,15
Nhà máy sản xuất dược phẩm M 0,15
17 Nhà máy điện; trạm biến áp có điện áp từ 110 kv trở lên
17.1 Nhà máy nhiệt điện N 0,15
17.2 Nhà máy thủy điện; nhà máy điện nguyên tử, điện địa nhiệt, điện thủy triều, điện rác, điện sinh khối, điện khí biogas, điện đồng phát và nhà máy điện khác N 0,12
17.3 Nhà máy điện gió, điện mặt trời trên mặt nước N 0,5
17.4 Trạm biến áp có điện áp từ 110 kv trở lên N 0,2
18 Hầm có hoạt động sản xuất, bảo quản, sử dụng chất cháy, nổ có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên; kho hàng hóa, vật tư cháy được hoặc hàng hóa vật tư không cháy đựng trong các bao bì cháy được có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên
18.1 Hầm có hoạt động sản xuất, bảo quản, sử dụng chất cháy, nổ N 0,5
18.2 a) Kho hàng hóa, vật tư cháy được (trừ kho bông vải sợi, len dạ, sản phẩm dệt)

(Kho độc lập, không nằm trong phạm vi nhà máy, cơ sở có hoạt động sản xuất)

N 0,2
Trong đó:
Kho hàng hóa tổng hợp, bãi hàng hóa N 0,2
Kho nhựa đường N 0,2
Kho sơn N 0,2
Kho chứa hóa chất N 0,2
Kho thành phẩm, bán thành phẩm nhựa, cao su N 0,2
Kho rượu cồn và các chất lỏng dễ cháy N 0,2
Kho giấy, bìa, bao bì N 0,2
Kho đồ gỗ và các sản phẩm về gỗ N 0,2
Kho tinh dầu, hương liệu, dầu ăn N 0,2
Kho ngành thuốc lá N 0,2
Kho dược phẩm N 0,2
Kho vật tư ngành ảnh N 0,2
Kho hàng thiết bị điện, điện tử N 0,2
Kho hàng nông sản N 0,2
Kho lạnh N 0,2
Kho vật liệu xây dựng N 0,2
18.2 b) Kho bông vải sợi, len dạ, sản phẩm dệt

(Kho độc lập, không nằm trong phạm vi nhà máy, cơ sở có hoạt động sản xuất)

N 0,25
18.3 Hàng hóa vật tư không cháy đựng trong các bao bì cháy được (độc lập, không nằm trong phạm vi nhà máy, cơ sở có hoạt động sản xuất) M 0,1
Trong đó:
Gạch, đồ gốm sứ, xi măng, thạch cao M 0,1
Kim loại, phụ tùng cơ khí M 0,1
Dầu nhớt, mỡ bôi trơn M 0,1
Nước khoáng và đồ uống các loại M 0,1

Trường hợp thời hạn bảo hiểm khác 01 năm, phí bảo hiểm được tính dựa trên phí bảo hiểm nêu trên và tương ứng với thời hạn được bảo hiểm theo tỷ lệ.

2.2 Tài sản trên 1.000 tỷ đồng

Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên (trừ cơ sở hạt nhân): Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định 67/2023/NĐ-CP.

3. Quy Định Mua Bảo Hiểm Cháy Nổ Bắt Buộc

Mua bảo hiểm cháy nổ PVI
Mua bảo hiểm cháy nổ PVI

Quy định mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc được đề xuất bởi cơ quan quản lý và có sự giám sát của các cơ quan chức năng. Nếu các công trình không tuân thủ quy định này, họ có thể phải đối mặt với hình phạt và vi phạm pháp luật.

Các giấy tờ cần thiết để có thể xác lập hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bao gồm nhưng không giới hạn như sau:
3.1 Biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy của Cơ quan PCCC mới nhất đối với cơ sở kinh doanh và sản xuất.
3.2 Sơ đồ, bản vẽ mặt bằng, cấu trúc tòa nhà (nếu có)
3.3 Giấy phép đăng ký kinh doanh của chủ cơ sở
3.4 Tờ khai thông tin yêu cầu bảo hiểm (theo mẫu PVI cung cấp)
3.5 Bảng kê khai chi tiết các tài sản và giá trị tạm tính của từng tài sản đó
3.6  Video hoặc ảnh chụp cơ sở sản xuất kinh doanh ( tối thiểu 10 tấm) : ảnh chụp tổng quan, ảnh chụp 4 góc xung quanh, ảnh chụp bên trong, ảnh chụp các vị trí đặt thiết bị PCCC

4. Hồ sơ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc PVI có những gì ?

4.1 Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
4.2 Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc
4.3 Phụ lục đính kèm : chi tiết hạng mục tài sản và giá trị các tài sản bảo hiểm có trong hợp đồng.

III. Tổng Kết

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là một phần quan trọng của việc đảm bảo an toàn và tính bền vững cho các công trình như chung cư, quán karaoke và các công trình nhà ở và sản xuất kinh doanh. Việc tuân thủ quy định và mua bảo hiểm này giúp đảm bảo rằng cộng đồng sẽ được bảo vệ tốt nhất trong trường hợp xảy ra sự cố cháy nổ. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc muốn tư vấn về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ bạn trong quá trình đảm bảo an toàn cho công trình của bạn và cộng đồng xung quanh.

Liên hệ chúng tôi để được trợ giúp : 0989-038-880
Đánh giá bài viết

Leave a Reply